Links en tips

Interessante links:


www.psychodidact.nl
Opleidingsinstituut Psychodidact te Den Bosch, opleiding tot counsellor/coach/stressmanager


www.de-nfg.nl
Nederlandse Federatie Gezondheidszorg

www.burnout.nl
de ins en outs van burnout

www.gcoach.nl
vindt de juiste professional op het communicatieve vlak

www.golfvakantieapart.nl
even ertussen uit? Relaxen in een mooi spaans appartement.Boekentips:


Mens worden, een visie op persoonlijke groei
Carl R. Rogers

Met zijn cliënt-gerichte therapie en zijn non-directieve behandelmethode bracht Carl Rogers een doorbraak teweeg in de behandeling van psychische klachten en in de opvattingen omtrent de menselijke persoonlijkheid. In de visie van Rogers staan de drang naar vrijheid en zelfstandigheid van het individu centraal. Van belang daarbij zijn vragen als: wat betekent persoonlijke groei - hoe kan men de medemens bijstaan in zijn streven naar zelfontplooiing - wat zijn de voorwaarden voor een echt constructief en creatief leven? Hiermee bleek Rogers de wegbereider van een ingrijpende mentaliteitswijziging in de wereld van psychotherapie, counselling, zielzorg en maatschappelijke hulpverlening. Hij wenste mensen met psychische problemen niet te bezien als patiënten die beter gemaakt moesten worden, maar als cliënten die geholpen dienden te worden om zelf een eigen weg naar persoonlijke groei te vinden. 


Grenzen stellen om ruimte te krijgen

(naar een goede balans tussen eigenbelang en het belang van anderen)
Marjan de Vries & Aagje Gest

Veel mensen vinden het moeilijk om 'nee' te zeggen, of voor zichzelf op te komen. Om de lieve vrede te bewaren laat men vaak over zich heen lopen. Sommigen nemen op het werk altijd de vervelende klussen aan, terwijl zij zich thuis niet laten wegcijferen. Anderen hebben privé problemen met het afhouden van dwingende dierbaren. Weer anderen stellen zich in het algemeen te weinig weerbaar op; zij kunnen goed voor de belangen van anderen opkomen, maar niet voor die van zichzelf.
Op zich is dit niet zo erg, niet iedereen hoeft een vestingmuur om zich heen te bouwen. Maar soms is wat meer weerbaarheid gewenst, vooral wanneer klachten ontstaan: slaapproblemen, emotionele instabiliteit, concentratieverlies, rug- en nekpijn, hoofdpijn, allerlei angsten, verminderd zelfvertrouwen, burn-out en zelfs relatieproblemen. Dan wordt het tijd om grenzen te stellen.


De alchemist
Paulo Coelho

De Andalusische schaapherder Santiago koestert van jongs af aan maar één wens: reizen, alle hoeken van de wereld onderzoeken en dan eindelijk te weten komen hoe die in elkaar zit. Zijn dromen over een verborgen schat zetten hem aan tot een queeste. Na vele omzwervingen ontmoet hij in Egypte de alchemist. Deze beschikt niet alleen over grote spirituele wijsheid, hij kent ook de diepten van het hart waarin de laatste waarheden over onszelf verscholen liggen.  
 

De zeven eigenschappen van effectief leiderschap
Stephen R. Covey

In dit boek leert Stephen Covey hoe managers de kwaliteit van hun persoonlijke leven, hun producten, diensten en organisaties kunnen verbeteren. De leider van de toekomst heeft een open oog voor zaken als rechtvaardigheid, integriteit, menselijke waardigheid, dienstbaarheid en kwaliteit. Covey beschrijft 7 eigenschappen die succesvolle mensen gemeenschappelijk hebben: proactiviteit, doelgerichtheid, beginnen bij het begin, denken in termen van win-win relaties, eerst begrijpen dan begrepen worden, synergetisch werken en evenwichtige zelfvernieuwing.

Gebruik je innerlijke kracht
Louise L. Hay

Een ontdekkingsreis naar je innerlijke kracht door jezelf lief te hebben. Manieren waarop je dit kunt leren en praktizeren zijn onder andere: luisteren naar en vertrouwen op je innerlijke stem, het uiten van je ware gevoelens, het erkennen en liefhebben van het kind in jezelf, het jezelf toestaan welvaart te ontvangen en het uiten van je creativiteit. 


Welkom
Het gezicht achter
Counselling
(Loopbaan) coaching
Voor bedrijven
Tarieven counselling
Tarieven coaching
Workshop vitaliteit
Privacy
Links en tips
Contact